วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Bound of Glory สีสันในอเมริกา


'Bound for Glory' นิทรรศการศิลปะขาว-ดำ และภาพสี ถ่ายภาพโดยช่างภาพจากโครงการภาพถ่ายสารคดีของ เอฟ เอส เอ (Farm Security Administration)

ระ หว่างปีพ.ศ. 2479-2486 ภาพถ่ายสารคดีนี้เป็นการบันทึกภาพ การปฏิรูปเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และนวัตกรรมใหม่ จากภาพจริงที่เก็บอยู่ที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้คนในช่วงยุคแห่งความสูญเสียไม่ได้พึงระวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน กลุ่มคนทำงานในไร่สวน ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ชนกลุ่มน้อยของสังคมอเมริกัน พวกเขาเหล่านี้ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ความเจริญในช่วงยุคศตวรรษที่ 20 อย่างเต็มตัว ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันนี้ ที่พวกเราเพลิดเพลินกับการติดต่อสื่อสารถึงกันทั่วโลก จากผลงานภาพถ่ายและการจัดแสดงนิทรรศการทั่วประเทศ ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ค้นหาการบันทึกช่วงระยะเวลานั้นในขณะที่ได้รับการ สนับสนุนจากภายใต้แนวคิดข้อตกลงใหม่ ถึงแม้ว่าภาพต่างๆ เหล่านี้แสดงถึงช่วงเวลาแห่งความโหดร้าย แต่ก็ยังคงแสดงให้เห็น ถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของชาวอเมริกันถึงการมุ่งสู่วันที่ดีกว่า

เป็นผลงานของช่างภาพชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง อาทิ จอห์น วคอน (John Vachon) แจ็ค เดอลาโน (Jack Delano) รัสเซล ลี (Russell Lee) และโดโรเธีย แลงจ์ (Dorothea Lange) และ มาเรียน โพสต์ วอลคอตต์ (Marion Post Wolcott) ซึ่งได้แสดงความรู้สึกนี้ว่า "ฉันมีความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งกับกลุ่มคนที่ถูกจำกัดทางด้านสิทธิ โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากหลักฐานด้านการบริโภค และฉันรู้สึกได้ถึงความต้องการความยุติธรรมทางสังคม"

นิทรรศการนี้บันทึกการเริ่มต้นของยุคโคดาโครม (Kodachrome) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการภาพถ่ายสี หลังจากการขายฟิล์มสีให้แก่สาธารณะชนเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2479 ซึ่งสามารถขายได้มากกว่าฟิล์มขาว-ดำ ด้วยระยะเวลาเพียง 3 ปี ในที่สุดการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ถือเป็นจุดสิ้นสุดของโลกแห่งการนำเสนอผลงานที่เป็นสีขาว-ดำ และเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองและคิดต่ออดีต

นิทรรศการ ‘Bound of Glory’ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมด้วยการแบ่งปัน ศิลปะชั้นสูงของสหรัฐอเมริกาแก่ผู้เข้าชม ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประเทศประชาธิปไตย และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านสังคม ตลอดจนการเข้าถึงผู้ชมงานในต่างประเทศได้อย่างชาญฉลาด ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งการสร้างแนวทางสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดำเนินต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในความพยายามทางการฑูตที่มีต่อสาธารณชน

'Bound of Glory สีสันในอเมริกา' จัดแสดง วันนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 ความคิดเห็น: on "Bound of Glory สีสันในอเมริกา"

แสดงความคิดเห็น